FilesOverMiles wymaga Flash Player 10.

Pobierz Flash Player

Wyślij pliki bezpośrednio do innych użytkowników (P2P) używając jedynie przeglądarki

Szybkość

Prywatność

Twoje pliki są wysyłane najkrótszą drogą - bezpośrednio pomiędzy Tobą i odbiorcą. Nie ma żadnych serwerów pośredniczących w przesyłaniu plików. Wyślij pliki bezpośrednio pomiędzy swoimi komputerami domowymi aby zobaczyć jak szybkie jest FilesOverMiles!

Ty kontrolujesz kto pobiera Twój plik poprzez przekazanie odbiorcy sekretnego i unikalnego adresu URL wygenerowanego przez FilesOverMiles. Twój plik jest szyfrowany i wysyłany bezpośrednio do odbiorcy. Bez pośredniczących serwerów.